Facebook Doortrappers

Rittenschema 2020

Buienradar

Gele Trui 2020

Speciale mededelingen:
  

Beste Doortrapper,


Gezien de terughoudendheid, omwille van de heropflakkering van het coronavirus, van een heel aantal van onze clubleden om dit jaar nog aan clubactiviteiten deel te nemen, hebben wij als bestuur, op onze bestuursvergadering van vorige woensdag, de beslissing genomen om ook ons ,op zaterdag 28 november voorziene, clubfeest af te gelasten.


Daarnaast zal het van de evolutie van de gezondheidssituatie op korte termijn afhangen of wij onze wieleractiviteiten voor dit jaar nog zullen heropstarten.

Mocht dit, na de huidige sperperiode tot einde augustus, nog mogelijk zijn, dat zullen wij terug starten op zondag 6 september.

Dit impliceert dat het voorstel van vorige maand om op 5 september een speciale rit naar Aubel te rijden eveneens vervalt en dat wij voor de rest van het seizoen geen ritten van 100 km meer zullen plannen.


Hopende dat het snel de goede richting uit gaat,


Vriendelijke groeten,


Jos Dreesen

i.o. Het bestuur